چاپ خبر
مهد كودك طوبي چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
فرزند پروری به روش ماشین برف روبی
سبک دیگری به نام فرزند پروری به روش ماشین برف روبی هم یکی دیگر از روش های فرزند پروری ناسالم است .در این روش نیز موانع احتمالی از مسیر کودک برداشته می شود . یعنی اجازه ی وارد شدن به مسیر جدید را به فرزندشان می دهند اما قبل از اینکه فرزندشان با مانعی مواجه شود ، تمام موانع ممکن را در آن مسیر از بین میبرد . هر دوی این سبک ها می توانند بر استقلال فرد در آینده ،سلامت روان و عزت نفس کودک تاثیر منفی بگذارد.
انتهای پیام/.