چاپ خبر
مهد كودك طوبي سه‌شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰
فعالیتی برای پرورش تفکر نقاد
فعالیتی برای پرورش تفکر نقاد (قسمت ارزیابی مساله )
اعضای خانواده به دو گروه تقسیم شوند ، یک گروه درباره نکات منفی استفاده از تلفن همراه و یک گروه درباره نکات مثبتش نظر دهند . این فعالیت باعث تقویت ارزیابی و توجه و گوش دادن به نظرات دیگران می شود .
انتهای پیام/.