چاپ خبر
مهد كودك طوبي سه‌شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰
تقویت مهارت گوش دادن کودکان
برای تقویت مهارت گوش دادن فرزندتان ، برای او داستانی بخوانید که دارای جنبه های تخیلی و واقعی ، به صورت درهم ، باشد . سپس از او بپرسید که کدام بخش از داستان واقعیت داشت و کدام بخش غیر واقعی و تخیلی بود .
انتهای پیام/.