چاپ خبر
مهد كودك طوبي سه‌شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰
تکنیک هایی برای پیش قدم شدن در دوستی
سلام کردن و پرسیدن اسم (سلام ، اسم من مریمه ، اسم تو چیه ؟)
سئوال در مورد علایق ( من سرسره بازی خیلی دوست دارم ، تو چه بازی دوست داری ؟)
تقسیم خوراکی و تعارف کردن به هم 
پیشنهاد بازی دادن 
پیشنهاد کمک و همکاری 
و ....
انتهای پیام/.