چاپ خبر
مهد كودك طوبي یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰
ده مهارت های زندگی
اگر مهارت های زندگی را قبل از اینکه کودکان آسیبی ببینند به آنها آموزش دهیم ، از آسیب دیدن آنها پیشگیری کرده ایم .زیرا با آموزش این مهارت ها ، کودکان یاد می گیرند در رویایی با مشکلات توانمند باشند و آسیب نبینند .
ده مهارت اصلی :
1) خودآگاهی 
2) همدلی 
3) ارتباط موثر 
4) روابط بین فردی
5) تفکر خلاق 
6) تفکر نقاد 
7) حل مسئله 
8) تصمیم گیری 
9) مقابله با استرس 
10) مقابله با هیجانات شدید
انتهای پیام/.