چاپ خبر
مهد كودك طوبي یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰
حرفتان را گوش نمیدهند ؟ این راهکارها رو امتحان کنید
از خودتان بپرسید 
1) گرسنه یا خسته نیستن ؟
2) من به آنها توجه کرده ام ؟ ( وقتی خودمان به حرف های آنها خوب گوش نمیدهیم و توجه نمیکنیم ، پس الگوی خوبی برای حرف گوش دادن نیستیم .)
3) آیا تغییر فضا ، گردش رفتن و یا حتی جلوی پنجره رفتن حال آنها را بهتر می کند ؟
سپس 
1) هم قد آنها بشوید .
2) تماس چشمی برقرار کنید و تا زمانی که این کار رو نکردید صحبت نکنید .
3) بجای آنکه به آنها بگویید چه کارهایی می توانند انجام دهند ( مثلا بجای اینکه بگویید دیوار را خط خطی نکن ، بگین میتونی روی دیوار حمام نقاشی کنی .)
انتهای پیام/.